Termeni şi condiţii

 Operator Persoanele fizice

Viktor Sedlák

cu sediul social la Nádražní 183,

691 25 Vranovice

ID companie: 75227461 Număr: CZ7812124067

 

Adresă de returnare a bunurilor:

 

Expandeco - Marikoo.ro

Str. Michelangelo, Nr. 25
Oradea, Jud. Bihor
Cod postal 410431
Romania


tel.
+40 316 300 572 (între 9.00 - 17.00)

infomarikoo@gmail.com

 

Eroare la expediere, mărfuri deteriorate, reclamație, retur?

1) Eroare la expediere: În cazul bunurilor livrate greșit, trimiteți bunurile înapoi la adresa noastră.

2) Returnarea bunurilor în termen de 14 zile: Pentru returnarea bunurile în termen de 14 zile fără a da un motiv, vă rugăm să le trimiteți la adresa noastră.

3) Reclamație pentru bunuri deteriorate: Trimiteți bunurile la adresa noastră

Conform legii, vă puteți retrage din contract în termen de 14 zile - puteți returna sau schimba mărfurile după cum este necesar.

Termeni şi condiţii

 

Aceşti termeni şi condiţii sunt valabile pentru cumpărarea în magazinul on-line marikoo.ro

Termenii şi condiţiile limitează şi precizează detaliat care sunt drepturile şi obligaţiile vânzătorului, care este Viktor Sedlák, cu sediul în Nádražní 183, Vranovice, DIČ: CZ7812124067, şi ale cumpărătorului (client, consumator).

 

1. Dispoziţii introductive

1.1.

Toate relaţiile contractuale se încheie în conformitate cu legile din Republica Cehă În cazul în care consumatorul este parte contractuală, relaţiile care nu sunt reglementate de aceşti termeni şi condiţii vor fi reglementate de Codul civil (Legea 287/2009) şi legislaţia protecţia consumatorilor. În cazul în care consumatorul nu este contractuală, relaţiile care nu sunt reglementate de aceşti termeni şi condiţii vor fi reglementate de Codul civil (Legea 287/2009).

1.2.

În cazurile în care persoana care are intenţia de a cumpăra produse de la Vânzător comandă produsele în scop comercial, indiferent de formă, ca PFA sau persoană juridică, nu se aplică protecţia consumatorilor în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii, neaplicându-se în special prevederile din art. 6 - Retragerea de la contractul de vânzare-cumpărare. O astfel de achiziţie este guvernată de Codul comercial.

 

2. Definirea termenilor:

2.1.

Vânzătorul Viktor Sedlák, cu sediul în Nádražní 183, Vranovice, DIČ: CZ7812124067 este o persoană care, la încheierea şi îndeplinirea contractului acţionează în cadrul unei activităţi proprii comerciale sau de întreprindere. Este vorba despre un întreprinzător care, direct sau prin intermediul altor întreprinzători, furnizează produse sau prestează servicii pentru cumpărător.

2.2.

Clientul magazinului nostru on-line este cumpărătorul. Având în vedere legislaţia aplicabilă, cumpărătorul poate fi cumpărător consumator sau cumpărător neconsumator.

2.3.

Cumpărătorul consumator sau numai consumatorul, este o persoană care, în afara activităţilor sale comerciale, încheie un contract sau negociază cu un antreprenor.

2.4.

Cumpărătorul, care nu este consumator, este antreprenor. Se consideră a fi antreprenor orice persoană care încheie contracte asociate cu activităţile sale comerciale, de producţie sau similare, sau cu prestarea independentă a profesiei sale, sau o persoană care acţionează în contul sau în numele antreprenorului.

 

3. Contractul de vânzare-cumpărare

3.1.

În cazul în care consumatorul este cumpărător, propunerea de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare (oferta) constă din plasarea produselor ferite de furnizor, contractul de vânzare-cumpărare apărând în momentul înaintării comenzii de către cumpărătorul-consumator şi preluării comenzii de către furnizor. Această preluare va fi confirmată neîntârziat cumpărătorului printr-un e-mail informativ trimis la adresa introdusă, însă această confirmare nu are efect asupra contractului apărut. Contractul apărut (inclusiv preţul convenit) poate fi modificat sau anulat numai în baza acordului comun al părţilor sau din motive legale.

3.2.

Înainte ca vânzătorul să expedieze comandă, cumpărătorului i se permite să verifice şi să modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, în scopul de depista şi corecta eventuale erori apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul înaintează vânzătorului comanda apăsând butonul "Trimite comanda".

3.3.

În cazul în care cumpărătorul nu este consumator, propunerea de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare constă din trimiterea de către cumpărător a comenzii de produse şi contractul de vânzare-cumpărare se încheie în momentul în care cumpărătorul primeşte de la vânzător acordul cu această propunere.

3.4.

Prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul confirmă faptul că a luat la cunoştinţă aceşti Termeni şi condiţii, precum şi procedura de reclamare şi că este de acord cu acestea. Cumpărătorul este atenţionat şi poate lua la cunoştinţă aceşti Termeni şi condiţii şi cu procedura de reclamare înainte de a efectua propriu-zis comanda.

3.5.

Scurgerea timpului pentru soluţionarea reclamaţiei este oprită în cazul în care vânzătorul nu a primit toate documentele necesare pentru soluţionarea reclamaţiei (părţi din produs, alte documente etc.). Vânzătorul are obligaţia de a solicita în cel mai scurt timp posibil cumpărătorului completarea acestei documentaţii. De la această dată, termenul se întrerupe până la furnizarea de către cumpărător a documentelor solicitate.

3.6.

Vânzătorul, printre altele, îşi rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte din aceasta, anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, de comun acord cu cumpărătorul, în următoarele cazuri; produsele nu mai sunt fabricate sau furnizate, ori preţul lor a fost modificat semnificativ de către furnizorul lor. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja parţial sau complet preţul de achiziţie, această sumă îi va fi returnată în cont sau la adresă şi contractul de vânzare-cumpărare nu se mai încheie.

 

4. Condiţii de plată şi de livrare

4.1.

Împreună cu preţul de achiziţie, cumpărătorul are obligaţia de a plăti vânzătorului şi costurile aferente ambalării şi livrării produselor, ale căror valori sunt specificate în interfaţa web şi în comandă şi în bonul de predare. Dacă nu se specifică altfel, în continuare, prin preţ de achiziţie se înţelege şi aceste costuri aferente livrării produselor.

4.2.

Cumpărătorul are posibilitatea de a plăti preţul de achiziţie al produselor specificate prin modalităţile de plată specificate în interfaţa web, în comandă şi în confirmarea comenzii.

 

4.3.

În cazul plăţii prin ramburs, preţul de achiziţie este plătibil la preluarea produselor. În cazul plăţii non-numerar, preţul de achiziţie este plătibil în cinci zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

4.4.

În cazul în care uzanţa comercială sau legislaţia generală obligatorie impune, vânzătorul va emite o factură pentru plăţile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de TVA. Vânzătorul va emite factura către cumpărător după plata preţului de achiziţie a produselor şi o va trimite la adresa de e-mail a cumpărătorului; factura poate fi descărcată şi din contul de client al cumpărătorului, după autentificare.

4.5.

În cazul în care Cumpărătorul nu preia produsele şi nu denunţă contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu aceşti Termeni şi condiţii, vânzătorul are dreptul la o compensaţie a costurilor suportate real aferente livrării şi depozitării produselor (pentru depozitare se percepe o taxă de depozitare în valoare de maxim 1,80 Lei, însă maxim până la o sumă totală de 91 Lei sau până la valoarea preţului de achiziţie), precum şi a altor costuri apărute vânzătorului datorită nepreluării de către cumpărător a produselor, cumpărătorul având însă dreptul de a se retrage de la contractul de vânzare cumpărare.

4.6.

În cazul în care, din vina cumpărătorului, produsele trebuie livrate în mod repetat sau într-un mod diferit de cel convenit, cumpărătorul are obligaţi a de plăti costurile asociate cu acest mod de livrare.

4.7.

În conformitate cu aceşti Termeni şi condiţii, prin livrare produselor se înţelege momentul de predare a produselor cumpărătorului, în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Refuzarea fără motiv a produselor de către cumpărător nu este considerată o încălcare a prevederilor contractuale de către vânzător şi nici o retragere de la contract a cumpărătorului. La preluarea produselor, cumpărătorul are obligaţia de a verifica integritatea ambalajului produselor şi, în caz de deficienţe, trebuie să îl notifice imediat pe transportator şi pe vânzător. Refuzul de a prelua un colet pe motiv că ambalajul este deteriorat nu se consideră a fi un refuz nemotivat de preluare a produselor. Preluând produsele, cumpărătorul confirmă că coletul a îndeplinit toate condiţiile şi ia la cunoştinţă că nu mai este posibilă reclamarea produselor pe motiv de ambalaj deteriorat.

4.8.

Cumpărătorul devine proprietarul produselor după plata integrală a preţului de achiziţie a produselor (inclusiv a costurilor aferente cu ambalarea şi livrarea), nu însă înainte de a prelua produsele.

 

5. Drepturi care decurg din realizarea necorespunzătoare:

5.1.

Drepturile şi obligaţiile părţilor, care decurg din realizarea necorespunzătoare, sunt guvernate de legislaţia aplicabilă (în special de prevederile art. 2.500 până la 2.516 din Legea 287/2009 Codul civil).

5.2.

Vânzătorul este responsabil în faţa consumatorului de faptul că la preluare produsul nu are defecte. Vânzătorul este responsabil în faţa consumatorului în special de faptul că, în momentul în care consumatorul a preluat bunul,

 • bunul are proprietăţile pe care părţile le-au convenit şi, dacă o astfel de convenţie lipseşte, astfel de proprietăţii pe care vânzătorul sau producătorul le-au descris sau pe care cumpărătorul le-a aşteptat în baza caracterului produsului sau în baza publicităţii acestuia,

 • că bunul este adecvat pentru scopul specificat de către vânzător sau pentru scopul în care un astfel de produs se foloseşte de regulă,

 • că bunul corespunde calităţi sau conformităţii atestate, dacă o astfel de calitate sau conformitate a fost determinată în baza unor documente,

 • că bunul este în cantitate, măsură şi greutate corespunzătoare şi

 • că produsul este legal.

5.3.

În cazul în care bunul nu are proprietăţile specificate mai sus, consumatorul poate solicita şi livrarea unor bunuri noi, fără defecte, dacă acest lucru este rezonabil având în vedere caracterul defectului; dar dacă defectul se raportează numai la o parte din bun, consumatorul poate solicita doar înlocuirea acestei părţi; dacă acestea nu sunt posibile, poate retrage de la contract. Dacă, având în vedere caracterul defectului, este nerezonabil, în special dacă defectul poate fi remediat fără o întârziere inutilă, consumatorul are dreptul la remedierea gratuită a defectului. Consumatorul are dreptul la livrarea unor bunuri noi sau la înlocuirea unor componente şi în cazul unei defect remediabil, dacă nu poate utiliza în mod corespunzător bunul datorită apariţiei defectului după reparaţi sau dacă există un număr mai mare de defecte. În astfel de cazuri, consumatorul are şi dreptul de a retrage de la contract.

5.4.

În cazul în care consumatorul nu denunţă contractul sau dacă nu aplică dreptul la livrarea unor bunuri noi, fără defecte, pentru înlocuirea unei părţi sau a întregului bun poate solicita o reducere de preţ rezonabilă. Consumatorul are dreptul la o reducere de preţ rezonabilă şi în cazul în care vânzătorul nu poate livra bunul nou fără defecţiuni, dacă nu poate înlocui sau repara componenta defectă, precum şi în cazul în care vânzătorul nu efectuează remedierea în termen rezonabil sau dacă prin remediere ar aduce daune semnificative consumatorului.

5.5.

Cumpărătorul nu îşi poate exercita dreptul la reclamaţie dacă a ştiut de acest defect înainte de a prelua bunul sau dacă el însuşi a produs defectul.

5.6.

Consumatorul îşi poate exercita dreptul la reclamaţie dacă defectul apare la bun în 24 de luni de la preluarea acestuia. În cazul în care apare un defect ascuns la produs în termen de şase luni de la preluare, se va considera că bunul a avut defect la preluare.

5.7.

Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, asociate cu responsabilitatea vânzătorului faţă de defecte, pot fi reglementate de procedura de reclamare a vânzătorului.

 

6. Dreptul consumatorului de a se retrage de la contractul de vânzare-cumpărare:

6.1.

În cazul în care contractul de vânzare cumpărare a fost încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (în magazinul on-line), în conformitate cu OUG 34/2014, art. 9, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile de la preluarea bunurilor, pentru a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere (în cazul în care obiectul contractului este format din mai multe tipuri de produse, livrate în tranşe, termenul de 14 zile începe să se scurgă de la preluarea ultimei livrări de produse). Retragerea de la contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară.

 

6.2.

În cazul în care consumatorul doreşte să se retragă de la contract în conformitate cu aliniatul anterior, în termen de 14 zile, îl va contacta pe vânzător, cel mai bine în scris, anunţându-l că se retrage de la contractul de vânzare-cumpărare, cu recomandarea de a specifica în notificare numărul comenzii, data achiziţiei şi numărul de cont pentru returnarea banilor.

 

6.3.

Pentru retragerea de la contractul de vânzare-cumpărare, consumatorul poate folosi şi formularul model pus la dispoziţie de vânzător; acest formular este anexă la aceşti Termeni şi condiţii. Cumpărătorul poate trimite retragerea de la contractul de vânzare-cumpărare, pe adresa poştală sau pe adresa de e-mail a vânzătorului: info@xixi.ro

 

6.4.

În cazul în care cumpărătorul se retrage de la contract în conformitate cu aliniatele anterioare, vânzătorul va returna mijloacele băneşti primite de la cumpărător (cu excepţia sumelor care reprezintă costuri de suplimentare aferente livrării produselor, conform modalităţii de livrare alese de cumpărător, care este diferită de cea mai ieftină modalitate standard oferită de vânzător) în 14 zile de retragerea de la contractul de vânzare-cumpărare a cumpărătorului, în acelaşi mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător, dacă acesta din urmă nu stabileşte altfel. Cumpărătorul are şi dreptul de a returna beneficiile oferite deja de cumpărător la returnarea produselor de către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord şi dacă astfel nu i se provoacă dune.

 

6.5.

Prevederile legale care guvernează retragerea de la contract în termen de 14 nu trebuie interpretate ca o posibilitate de împrumutare gratuită a produselor. În cazul în care cumpărătorul se retrage de la contract în 14 zile de la preluarea produselor, trebuie să preda cumpărătorului tot ce a dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care acest lucru nu este posibil (de ex., produsele au fost deteriorate sau uzate), consumatorul trebuie să ofere ca şi contravaloare o compensaţie bănească a ceea ce nu mai poate fi returnat. În cazul în care produsele returnate sunt deteriorate numai parţial, vânzătorul poate solicita consumatorului daune interese şi poate deduce aceste sume din preţul de achiziţie ce trebuie returnat. Într-un astfel de caz, vânzătorul are obligaţia de a susţine cu probe dauna apărută. Într-un astfel de caz, vânzătorul returnează consumatorului numai preţul de achiziţie redus. Vânzătorul are dreptul ca, din preţul de achiziţie pe care trebuie să îl returneze cumpărătorul, să deducă costurile real suportate pentru returnarea produselor.

 

6.6.

În conformitate cu OUG 34/2014, consumatorul nu are dreptul la retragerea de la contract, în cazul contractelor:

 • de prestare de servicii, dacă au fost îndeplinite anterior cu acordul său expres, anterior scurgerii termenului de retragerea de la contract şi dacă antreprenorul, înaintea încheierii contractului, i-a comunica consumatorului că în acest caz nu are dreptul de a se retrage de la contract,

 • de livrare a produselor şi serviciilor, ale căror preţuri sunt dependente de fluctuaţiile de pe pieţele financiare, independent de voinţa antreprenorului, şi care pot să apară în decursul termenului de retrage de la contract,

 • de livrare a băuturilor alcoolice, care pot fi livrate numai după 30 de zile şi a căror preţuri sunt dependente de fluctuaţiile de pe pieţele financiare, independent de voinţa antreprenorului,

 • de livrare a produselor, care au fost adaptate la cererea consumatorului sau pentru uz persoana sa,

 • de livrare a produselor perisabile sau a produselor care după livrare se amestecă ireversibil cu alte produse,

 • de reparaţii şi întreţinere, executate la un loc stabilită de consumator şi la cererea acestuia; nu se aplică în cazul execuţiei ulterioare a unor altor reparaţii decât cele necesare sau în cazul livrării altor piese de schimb, diferite de cele necesare,

 • de livrare a produselor în ambalaje închise, pe care consumatorul le-a scos din ambalaje şi care, din motive de igienă, nu pot fi returnate,

 • de livrare a unor înregistrări audio sau video sau de programe de computer, dacă ambalajele originale ale acestora au fost distruse,

 • de livrare a de ziare, periodice sau reviste,

 • de cazare, transport, alimentaţie sau de petrecere a timpului liber, dacă antreprenorul oferă aceste servicii într-un anumit termen,

 • închise în baza unor licitaţii publice, conform legislaţiei aplicabile în acest domeniu, sau

 • de livrare a conţinutului digital, dacă acesta nu a fost livrat pe un suport solid, cu acordul expres, anterior al consumatorului, înaintea scurgerii termenului de retragerea de la contract şi dacă antreprenorul, înaintea încheierii contractului, i-a comunica consumatorului că în acest caz nu are dreptul de a se retrage de la contract,

 

6.7.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de anulare a comenzii pentru produsele însemnate cu inscripţia "La cerere", în cazul în care produsele nu pot fi livrate şi nici înlocuite cu alt model sau dacă preţul acestora s-a modificat semnificativ şi clientul nu acceptă acest lucru înaintea apariţiei contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul îl va informa pe client despre apariţia unei astfel de situaţii. În cazul în care comanda a fost plătită parţial sau integral, banii clientului vor fi returnaţi în cont.

 

7. Protecţia datelor personale:

7.1.

Informaţiile despre clienţi păstrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 MO., privind protecţia datelor cu caracter personal şi modificările aduse altor legi, în varianta în vigoare. Încheind contractul, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu procesarea şi stocarea datelor cu caracter personal ale sale în baza de date a vânzătorului, după realizarea contractului, până când nu s-a înaintat retrage în scris acest acord de prelucrare.

7.2.

Cumpărătorul are dreptul la acces la datele sale cu caracter personal, dreptul de ale modifica, precum şi alte drepturi faţă de astfel de date. De asemenea, în baza unei cereri scrise a clientului, datele personale pot fi şterse din baza de date a companiei. Datele cu caracter personal ale clienţilor sunt complet protejate împotriva utilizării abuzive. Furnizorul nu va preda unor terţe părţi datele cu caracter personal ale clienţilor. De la aceasta fac excepţie transportatorii externi, cărora şi se furnizează numai datele strict necesare pentru livrarea produselor.

7.3.

După încheiere, contractele individuale sunt arhivate de către operator, sub formă electronică, fiind accesibile exclusiv operatorului magazinului.

 

8. Costurile pentru utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanţă:

8.1.

Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanţă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul îşi achită singur costurile aferente utilizării mijloacelor de comunicare de la distanţă, asociate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri pentru conexiunea de internet, pentru apelurile telefonice etc.).

 

9. Prevederi finale:

9.1.

Vânzătorul are dreptul de a vinde produse pe baza unei autorizaţii comerciale. Controlul comercial se efectuează de către biroul comercial la care vânzătorul este arondat. Respectare confidenţialităţii faţă de datele cu caracter personal este verificată de către Oficiul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Inspecţia Comercială Cehă va efectua, în măsură limitată, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 MO., cu privire la protecţia consumatorului, astfel cum a fost modificată.

9.2.

Aceşti termeni şi condiţii sunt valabile în varianta publicată în paginile web ale vânzătorului, în ziua în care s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare. După ce a fost confirmată, comanda consumatorului, ca şi contract încheiat între cumpărător, este arhivată în scop de îndeplinire şi de evidenţă, stadiul acesteia fiind disponibil cumpărătorului. Contractul poate fi încheiat în limba cehă, eventual în alte limbi străine, dacă acest aspect nu poate fi un impediment pentru încheierea lui. Cumpărând, clientul este de acord să primească informări cu caracter comercial.

9.3.

Aceşti Termeni şi condiţii permit consumatorului arhivarea şi reproducerea lor. În momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul acceptă toate prevederile din Termeni şi condiţii, valabile la data înaintării comenzii, la fel ca şi preţul valabil al bunurilor comandate, specificat în comanda confirmată, exceptând cazurile speciale când s-a convenit demonstrabil altfel.

Eventualele litigii, apărute în baza contractului, vor fi soluţionate exclusiv de legislaţia şi de judecătoriile din Republica Cehă.
Eventualele litigii, apărute între vânzător şi cumpărător, pot fi soluţionate şi pe cale amiabilă. Într-un astfel de caz, cumpărătorul - consumator poate contacta organismul de arbitraj, care poate fi, de ex., Inspecţia Comercială Cehă. Înainte de a se apela la organismul de arbitraj, vânzătorul va recomanda cumpărătorului o soluţionare directă a litigiilor.

Aceşti termeni şi condiţii intră în vigoare la data de 1. ianuarie 2017
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
     

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a http://www.kedvezmenyvasar.hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása
Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
3.1. Az ÁSZF elfogadása
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A http://www.polok.kedvezmenyvasar.hu/ honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.
3.4 Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
4. További fogyasztói tájékoztató
Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva vásárol az Eladótól. 
5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
5.1. Panaszügyintézés
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +40 316 300 572
 • Reklamációs címünk: 

Expandeco - Marikoo.ro

Str. Michelangelo, Nr. 25
Oradea, Jud. Bihor
Cod postal 410431
Romania

infomarikoo@gmail.com

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben.
5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békélteto testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
6. Adatvédelem

7. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az oldal üzemeltetőjének. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vevőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a info@kedvezmenyvasar.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
8. Egyéb
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
11. Tájékoztató a honlap használatáról
11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
11.3. Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.
12. A megrendelés menete
A honlap használatához, illetve a vásárláshoz Önnek nem kell regisztrálnia.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
12.1. A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékek mellett találja a termék fotóját, méretét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható esetleges kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Ön a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen a termék mellett található gombra kattintva állíthatja be a megrendelni kívánt termék darabszámát. Ha Ön kiválasztotta a megrendelni kívánt termék mennyiségét, akkor a képernyő alsó részén tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen Ön még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.
12.2. A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap alján bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.
12.3. Vásárlói adatok megadása
A megrendeléshez Önnek csupán a nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát kell megadnia. „A „Megjegyzés”szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.
13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem!” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Megrendelem!” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
14. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A Vevő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés számát, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
15. A fizetés módja, feltételei
15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége
A visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz.
15.2. Fizetési módok
15.2.1. Utánvét 
Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat.
15.2.2. Előre utalás, számlaszám
Ön a termék árát a következő bankszámlára előre is utalhatja az alábbi bankszámlaszámra.
16. A megrendelt termék átvétele
16.1.1. Házhoz szállítás, szállítási költségek. 
A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vevő által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vevő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vevő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. A csomag futárnak történő átadásáról és a kiszállítás várható időpontjáról a Szolgáltató értesítést küld a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Vevő által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a GLS futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vevőnak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vevőnek felróható okból -, akkor a 2. kiszállítás költségét Vevő köteles megfizetni Szolgáltató részére.
16.1.2. Megengedett kézbesítési cím
A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!
16.1.3.Az átvételre való jogosultság vélelme
Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.